रात्री पासून राज्यात थंडीची लाट - पंजाब डख

  1.  ता . 14,15, दिवाळी च्या वेळेस अंशता ढगाळ वातावरण राहील.
  2.  उत्तरे कड़ील वारे वाहत असल्यामुळे राज्यात आज रात्री पासून  थंडी वाढणार आहे
  3. आपल्या पिकांची काळजी ध्यावी. कारण यामध्ये धूई/धूके असते त्याचा परिणाम फुलावर होतो . 
  4. गहू,हरभरा,पेरणी करण्यास पोषख वातावरण धूई/धूराळे/धूके पासून पिकांचे सरक्षंण करा .

                                       🟣 माहितीस्तव👇

  •   वर दिलेले अंदाज विभागनूसार आहेत गाववाही नाहीत माहीत असावे .
  •  दिलेला तारखेत एक दिवस पुढे,मागे ,वाऱ्याच्या बदलानूसार पाउस होतो माहीत असावे .
  • शेवटी अंदाज आहे.वारे बदल झाला की ,दिशा,ठिकाण वेळ बदलतो.

 पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
रा.किसान संस्था महाराष्ट्र राज्य
गुगळी धामणगाव ता.सेलू जि.परभणी (मराठवाडा )
06/11/2020

 ------------- टीम – प्राकृत फूड्स-------------------- 

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजना व दैनंदिन शेतीविषयक निघणारे परिपत्रके, शेतकऱ्यांन संबंधित घेतले जाणारे निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सऍप वर उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले आहे

   आमच्या व्हॉट्सऍप गृपवर सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक वर आपली माहिती पाठवा.

       https://wa.me/message/LHK22JQ7S6CXI1

                   धन्यवाद.....